Nederlands - Het Tuinpad Op / In Nachbars Garten Deutsch - Het Tuinpad Op / In Nachbars Garten Like us on Facebook

Jubileum Notoarestoen

Eerste Jubileumboek 50 Jaar Notoarestoen voor oudste vrijwilliger (80)

Op 23 november 1968 plantte notaris Smit samen met dertig vrijwilligers uit het dorp de eerste tweeduizend bomen en struiken voor zijn arboretum. Exact 50 jaar later, op vrijdag 23 november 2018, plantten kinderen uit Eenrum tien nieuwe collectiebomen en werd het eerste exemplaar van het Jubileumboek 50 Jaar Notoarestoen door Jan Hink, voorzitter van stichting Notoarestoen, uitgereikt aan vrijwilliger Paul Datema die er 50 jaar geleden als vrijwilliger bij aanwezig was toen de eerste bomen de grond in gingen.

Stichting Arboretum Notoarestoen vierde in 2018 het heugelijke feit dat notaris Smit 50 jaar geleden startte met zijn groene experiment. De weidse Groninger horizon maakte geleidelijk aan plaats voor het groen van moerascipressen, sequoia's, honderden rododendrons en andere exoten. Zijn levenswerk is een bijzonder cultuurhistorisch erfgoed geworden op het Groninger Hogeland.
Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum is het verhaal van de eigenzinnige notaris voor het eerst vastgelegd in boekvorm. Een naslagwerk over de geschiedenis van een uniek stukje Groningen met historische foto’s die de fascinerende transformatie van kaal weiland tot groen paradijs zichtbaar maken. Ook bevat het boek een kleurrijke impressie van de hedendaagse zeldzame exoten in Notoarestoen en wordt de vraag beantwoord: is het grensverleggende experiment van de notaris geslaagd?

De Stichting heeft tot doel om de waardevolle groene collectie te behouden voor de volgende generaties en dit betekent dat de verzameling regelmatig aangevuld wordt met nieuwe zeldzame bomen. Op vrijdag 23 november j.l. plantten Eenrummer kinderen tien nieuwe bijzondere uitheemse bomen, variërend van de Mantsjoerijse kurkboom, de Chinese bijenboom tot de zeldzame Rehderodendron (geen rododendron!) uit Azië. Naast de boom begroeven de jonge Eenrummers in waterdichte kokers hun toekomstvisie op Notoarestoen: ‘’Hoe denk je dat het arboretum er over 50 jaar uit ziet?”

Het jubileumboek 50 Jaar Notoarestoen is te bestellen via www.arboretumeenrum.nl

Meer informatie: www.arboretumeenrum.nl

Vorige nieuwsberichten lezen? Zie de nieuwspagina


Foto's

Jubileum Notoarestoen - Het Tuinpad Op / In Nachbars Garten

Nieuws