Nederlands - Het Tuinpad Op / In Nachbars Garten Deutsch - Het Tuinpad Op / In Nachbars Garten Like us on Facebook

Over Het Tuinpad Op

Doelstelling

Stichting Het Tuinpad Op / In Nachbars Garten zet zich al sinds 1984 in voor het open stellen van bezienswaardige particulieren tuinen en het aandacht vestigen op bijzondere openbare tuinen en parken.

Doelstelling HTO/ING:

  1. Het bevorderen van belangstelling voor de tuincultuur en het leveren van een bijdrage aan de cultuurtoeristische mogelijkheden in de provincies Groningen en Drenthe, alsmede noordwest Duitsland, doormiddel van
  2. Het voor geïnteresseerden toegankelijk maken van bezienswaardige particuliere tuinen en aandacht vestigen op bijzondere openbare tuinen en parken in het gebied, waarbij inbegrepen al hetgeen hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt.
  3. Het stimuleren van contacten tussen tuinliefhebbers, zowel regionaal als nationaal en internationaal.

Het begin

In 1984 is er in Oost-Groningen een “Hostessopleiding” opgezet waarin vrouwen werden opgeleid als gastvrouw voor het bedrijfsleven en voor bezoekers aan Oost-Groningen en Ost-Friesland. Dit ter stimulatie van toeristische en bedrijfsactiviteiten in het gebied. Als eindopdracht heeft een drietal deelnemers van deze opleiding het plan opgevat een tuinengids te maken van bezienswaardige particuliere tuinen. Zij waren als tuinliefhebsters ook lid van de KMTP ( Groei & Bloei) en hadden bij hun tuinreizen naar Engeland voorbeelden gezien van opengestelde particuliere tuinen in Engeland. De eerste tuinengids was een feit.

De dames van de eerste werkgroep waren: Koba Gräper, Ineke Keuning en Renate Vahrenhorst.

De stichting

Van 1985 t/m 1987 was Het Tuinpad Op een werkgroep en is in 1988 overgegaan in een Stichting met een bestuur, bestaand uit de leden van de werkgroep, aangevuld met Tineke Goedhuis. Jaarlijks werd er een tuinengids uitgegeven.

Toevoeging Duitsland

Door goede contacten met Duitse tuineigenaren is in 1992 ook Noordwest –Duitsland toegevoegd. Vanaf dat moment heet de stichting: Het Tuinpad Op / In Nachbars Garten. Vanaf dit moment werd er zowel een Nederlands- als een Duitstalige gids uitgegeven. Vanaf 2006 is de gids tweetalig gemaakt.

Toevoeging Drenthe

Vanaf 2008 is ook de provincie Drenthe toegevoegd aan Het Tuinpad Op / In Nachbars Garten, na de opheffing van Stichting Tuinkunst Drenthe in 2006.

Tuinengids / Gartenführer

Tweejaarlijks wordt een kleurrijke tuinengids met veel foto’s uitgegeven. De tweetalige (Nederlands en Duits) gids telt 180 bladzijden en biedt veel informatie over ruim 120 particuliere tuinen, openbare parken en kwekerijen in de provincies Groningen, Drenthe en in Noordwest Duitsland. Hiermee wil de stichting de bloeiende tuincultuur van het gebied onder de aandacht brengen en tevens grensoverschrijdende contacten stimuleren tussen tuinliefhebbers en tuineigenaren. Alle aangesloten tuinen worden regelmatig door de stichting beoordeeld om de kwaliteit en de bezienswaardigheid te waarborgen.

Jaarlijks organiseert de stichting zgn. ‘Tuinenmarathons’ (lente, zomer, herfst). Tijdens deze weekenden zijn een groot aantal tuinen zonder afspraak te bezoeken. Op deze website vindt u alle actuele informatie.

Uw tuin aanmelden

Heeft u een mooie tuin en wilt u zich graag aansluiten bij Stichting Het Tuinpad Op – In Nachbars Garten, dan bent u van harte uitgenodigd zich aan te melden. Via de pagina uw tuin aanmelden kunt u de criteria lezen en uw gegevens invullen.

 - Het Tuinpad Op / In Nachbars Garten

Onze Tuinengids

Met behulp van de tuinengids kunt u een route plannen van open tuinen die u zou willen bezoeken. Een onmisbare planningstool voor uw tuinreizen! U kunt de tuinengids online bestellen of kopen bij onze verkooppunten.

Tuinengids 2023-2025