Nederlands - Het Tuinpad Op / In Nachbars Garten Deutsch - Het Tuinpad Op / In Nachbars Garten Like us on Facebook

Uw tuin aanmelden

Heeft u een mooie tuin en wilt u zich graag aansluiten bij Stichting Het Tuinpad Op – In Nachbars Garten, dan bent u van harte uitgenodigd zich aan te melden.

Echter, uw aanmelding betekent niet automatisch dat wij uw tuin ook kunnen opnemen in onze tuinengids en op onze website. Hiervoor hebben wij een aantal toelatingscriteria. Dat klinkt misschien gewichtig maar we zullen het nader verklaren.

Beoordeling

Na uw aanmelding zal onze keuringscommissie contact met u opnemen om uw tuin te bezoeken. Om een representatief beeld te kunnen krijgen doen wij dit uiteraard het liefst in de zomermaanden. Om een beter beeld te krijgen van het kwaliteitsniveau dat wij nastreven kunnen wij u adviseren eens een aantal van de bij ons aangesloten tuinen te bezoeken. Bij het bezoek let de commissie op een aantal zaken zoals:

Gastvriendelijkheid
Als u uw tuin openstelt voor geïnteresseerden vinden wij het van belang dat bezoekers op een goede (gastvrije) manier ontvangen worden.

Staat van onderhoud
Hierbij kijken we niet of ieder grassprietje recht staat, maar of de tuin een algeheel verzorgde uitstraling heeft, waarbij wij uiteraard rekening houden met de beoogde tuinstijl. Zo zal een “natuurtuin” anders bekeken worden, dan een “barokke tuin”. Kwaliteit in zijn soort.

(Tuin)kennis van de eigenaar/beheerder
Hiervoor hoeft u zeker niet alle Latijnse namen van uw planten te kennen, maar wij vinden het een toegevoegde waarde hebben als de eigenaar/beheerder de bezoekers het een en ander kan vertellen over de tuinen en eventueel haar omgeving.

Belevingswaarde
Het zwaarste criterium is de belevingswaarde van de tuin. Voegt de tuin iets toe, zijn we verrast, biedt de tuin inspiratie. De centrale vraag die wij ons dan ook stellen is: “Is het voor ons de moeite waard om speciaal voor een bezoek aan deze tuin een uur te reizen”.

Uiteraard is het beoordelen van een tuin subjectief. Maar wij voelen een grote verantwoordelijkheid, zowel voor u, maar vooral ook voor de vele tuinliefhebbers die gebruik maken van onze tuinengids en onze website om de mooiste tuinen te ontdekken. U hoort dan ook niet meteen van ons of wij uw tuin kunnen opnemen in onze lijst, maar zullen u onze weloverwogen beslissing nadien kenbaar maken.

Eens per twee jaar publiceren wij een papieren tuinengids en de tuingegevens worden vermeld op deze website.

Ontmoeten

Een belangrijk nevendoel van onze stichting is het uitwisselen van kennis en ervaring en het met elkaar in contact brengen van tuinliefhebbers. Enerzijds tuineigenaar en tuinbezoeker, maar ook stimuleren wij graag het contact tussen de tuineigenaren onderling. Daartoe organiseren wij een aantal keren per jaar bijeenkomsten en excursies.

Bezoekers ontvangen

Door zich bij ons aan te sluiten stelt u uw tuin open voor geïnteresseerden. Hierin kunt uzelf aangeven hoe vaak u uw tuin wilt openen. Zo kunt u kiezen voor “vaste openingstijden” zoals “iedere vrijdag en zaterdagmiddag van mei tot en met augustus”. Maar u kunt er ook voor kiezen uw tuin uitsluitend “op afspraak” open te stellen. Dat is geheel aan u, al verwachten wij natuurlijk wel een “actieve houding” van uw kant. Door de beschrijving van andere tuineigenaren uit onze lijst te bestuderen kunt u een indruk krijgen hoe anderen dit aangepakt hebben. Uiteraard vertrouwen wij er op dat uw tuin “toonbaar” is als u deze open stelt.

Bijdrage

Tot op heden wordt onze stichting geheel gerund door vrijwilligers. Hierdoor hoeven wij u slechts een kleine onkostenvergoeding (€ 30,00 per jaar) te vragen.

Aanmelden?
Gebruik het aanmeldformulier op deze pagina of neem contact op met:
Coördinatie tuinencommissie Nederland
Edzo H. Ebbens
Goldhoorn 19 A
9682 XL Oostwold
+31 (0) 597 – 551245
tuinencommissie@hettuinpadop.nl

Gartenkommission Deutschland
Malte Schoon
Marktstraße 4
26639 Wiesmoor (DE)
+49 (0)151/41816838
gartenkommission@innachbarsgarten.de

Gegevens invullen

Mijn website:

Uw naam:
E-mail:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Land:
Telefoon:
Tuinnaam:
Categorie:
Beschrijving:
Oppervlakte:
Website:
Facebook:
Tuin op zijn mooist:
Openingstijden:
Opties:
Alpinetuin

Bos-/schaduwtuin

Entree

Formele tuin/vormsnoei

Geschikt voor gezinnen

Heidetuin

Koffie en thee verkrijgbaar

Moestuin/kruidentuin

Plantenverkoop

Rolstoelvriendelijk

Rozentuin

Stadstuin

Verzamel-/Specialiteitentuin

Ik ga akkoord met het per e-mail verzenden en opslaan van mijn ingevulde gegevens.