Nederlands - Het Tuinpad Op / In Nachbars Garten Deutsch - Het Tuinpad Op / In Nachbars Garten Like us on Facebook

EDR-grensprijs

Bijen en tuinen aan de haal met de EDR-grensprijs

Matthias Groote (EDR-voorzitter) en Berend Hoekstra (burgemeester Leek) met vertegenwoordigers van de stichting “Het Tuinpad Op / In Nachbars Garten“

Uitreiking van de prijs als beloning voor de creatieve, duurzame en bovenal vrijwillige Nederlands-Duitse samenwerking

LEEK – Tijdens de 43e EDR-raadsvergadering van de Eems Dollard Regio (EDR) in Leek werd opnieuw de EDR-grensprijs uitgereikt. De prijs, waaraan €500,- verbonden is, wordt traditiegetrouw uitgereikt aan grensoverschrijdende samenwerkingen en initiatieven, die in het bijzonder met behulp van vrijwilligers worden gerealiseerd.

Dit jaar mochten zowel de stichting “Het Tuinpad Op / In Nachbars Garten” als het project “B-R(H)APSODIE – (B-RAP)” de prijs in ontvangst nemen. De stichting “Het Tuinpad Op / In Nachbars Garten” zet zich sinds 1984 in voor het openbaar toegankelijk maken van bezienswaardige privé-tuinen. Het doel is, om grensoverschrijdend de interesse in de zogenaamde tuincultuur in de provincies Groningen en Drenthe alsook in het noordwesten van Niedersachsen aan te wakkeren en daarmee ook de cultuur-historische mogelijkheden in dit gebied te vergroten. Vanaf het begin was er al goed contact met de Duitse tuinenbezitters. Een logische stap was dan ook, om vanaf 1992, het noordwesten van Niedersachsen aan te merken als gebied waarin de stichting actief is, die ook sindsdien een tweetalige naam draagt.

Elke twee jaar publiceert de stichting een zorgvuldig samengesteld boekwerk met daarin 180 pagina’s aan informatie omtrent 130 bezienswaardige privé-tuinen, parken en tuinderijen uit de grensregio. Volgens de stichting loont een bezoek aan één van deze locaties zich zeker. “De samenwerking in de stichting verloopt sinds jaren al zeer goed en heeft tot nu toe al veel tuinliefhebbers samengebracht. Dit leidt, onder andere, tot het bezoeken van andermans tuin en zo worden ook vele kleine uitstapjes en informatiebijeenkomsten georganiseerd voor tuinliefhebbers. Wat wellicht relatief klein klinkt is echter van grote betekenis, aangezien de gehele grensregio samen wordt gebracht. Een mooie bijkomstigheid is, dat onze regio voor bezoekers ‘van buitenaf’ als één groot geheel wordt gepresenteerd”, aldus de lovende woorden van Eske Kadijk. Kadijk is projectmanager van het EDR-INTERREG project “Net(z)werk+” van waaruit, onder andere, grensoverschrijdende bijeenkomsten van “het Tuinpad Op / In Nachbars Garten” georganiseerd worden. “Bijzonder aan deze samenwerking is dat deze goed verloopt zonder grote financiële ondersteuning. In de afgelopen jaren is er meermaals sprake geweest van een kleine bijdrage voor de jaarlijkse themabijeenkomsten. Alle overige activiteiten worden zonder financiële bijdrage van onze kant georganiseerd – en dat geldt ook voor de rondleidingen door de tuinen. De stichting staat voor vriendschap en vrijwillige inzet”, aldus Kadijk.

Meer informatie: edr.eu

Vorige nieuwsberichten lezen? Zie de nieuwspagina


Foto's

EDR-grensprijs - Het Tuinpad Op / In Nachbars Garten
EDR-grensprijs - Het Tuinpad Op / In Nachbars Garten
EDR-grensprijs - Het Tuinpad Op / In Nachbars Garten
EDR-grensprijs - Het Tuinpad Op / In Nachbars Garten

Nieuws